BLODTYPER HOS KATT - HELLIG BIRMA

Generelt om blodtyper på katt

Det anbefales oppdrettere av raser med en høy forekomst av blodtype B å blodtype teste sine avlskatter. Forekomst av blodtype B på Hellig Birma antar man ligger mellom 15 og 25 %. Hvis man har en avlshunn med blodtype B, kan man finne en hannkatt, som også har blodtype B, for å eliminere problemet. Noen oppdrettere avler kun på rene A-linjer. Det er veldig vanskelig å eliminere b-genet fra oppdrettet, da mange katter er heterozygote A-katter (Ab) og dermed bærere av b-genet. En eliminasjon av alle B-katter vi i sin tur føre til mindre utvalg av avlskatter, og en høyere risiko for innavl.

Les mer om blodtyping av katt på hjemmesiden www.smadyrakutten.no.

The Winn Feline Foundation viser til at det tidligere ble brukt blodprøver for å teste blodtyper, og da var det bare fenotypen som ble funnet. Ved DNA testing får man også vite om blodtypen er for eksempel AA eller Ab.

Vil du teste din birma?

Prøv VGL til å teste din birma. Rask svar uten å ta blodprøve. DNA sjekkes ved å ta en prøve fra munnhulen til katten.

Husk at en avlskatt bør velges ut fra flere kriterier, og blodtype er bare en av dem.

 

Hvorfor vil ikke noen oppdrettere ha B blod katter i avl?

Slik vi opplever det er det en del uvitenhet blant en del oppdrettere. Blod typen har ikke noe å si for helsen til katten. Det som kan bli et problem er når en Bb blod hunnkatt parres med en Aa eller Ab blod hann katt.

Kattunger fødes med antistoffer mot den andre blodtypen. De som har blodtype A har svake antistoffer mot blodtype B, mens kattunger med blodtype B har sterke antistoffer mot blodtype A. Dersom en hunnkatt (mor) med blodtype B får kattunger med blodtype A så får kattungene store mengder antistoffer mot sin egen blodtype via råmelken det første døgnet. Disse antistoffene ødelegger gradvis deres blodlegemer, og kattungene kan dø av blodmangel i løpet noen dager, kalt "Fading Kitten Syndrome" (neonatal Isoerytrolyse).

Hvordan beregne blodtype?
En kattunger arver alltid en bokstav fra hver av sine foreldre. Tabellen viser hva som blir kattungene blodtype når du kjenner foreldrene blodtype, basert på sannsynlighet (med forbehold om regnefeil).

  Beregning av blodtyper hos kattunger:

 

Aa mor

Ab mor

Bb mor

Aa far

100 % Aa

50 % Aa
50 % Ab

50 % Ab
50 % Bb

Ab far

50 % Aa
50 % Ab

25 % Aa
50 % Ab
25 % Bb

50 % Ab
50 % Bb

Bb far

100 % Ab

50 % Ab
50 % Bb

100 % Bb


For information in english -  click here.