FARGEVARIANTER HOS HELLIG BIRMA

SBI n brun

SBI a blå

SBI b sjokolade

SBI c lilla

SBI e creme

SBI d rød

SBI n 21 bruntabby

SBI a21 blåtabby

SBI b21 sjokoladetabby

SBI c21 lillatabby

SBI e21 cremetabby

SBI d21 rødtabby

SBI f - brunskilpadde

SBI g - blåskilpadde

SBI h - sjokoladeskilpadde

SBI j - lillaskilpadde

SBI f 21 - brunskilpaddetabby

SBI g 21 - blåskilpaddetabby

SBI h 21 - sjokoladeskilpaddetabby

SBI j 21 - lillaskilpaddetabby

 

 

 

 

 

Macy (Amazibg Daniella)

Burning Love

Burning Love