KATTEHOLD

Vi ønsker at alle (N) Honeyheart's kattene skal være innekatter. Dette fordi en Hellig Birma kan bli stjålet dersom den får gå løs ute. Katten løper en risiko for å bli påkjørt dersom den bor i et trafikkert områder.

Vi vil gjerne at katten kan få gå i en inngjerdet luftegård eller at den kan gå i bånd under tilsyn. Det kan være lurt å trene katten til å gå i bånd fra den er kattunge.

INNEKATTER

Kilde: NRR regler for kattehold www.nrr.no pr 01.01.2013

Det stilles særlige krav til boligen og katteholdet dersom katten kun holdes som innekatt.  Katten må da få tilfredsstilt behovene for fysisk utfoldelse, lek og jakt mv innendørs.

Som minimumskrav skal katteeier:

Sørge for at katten har tilgang til klatrestativ, leker etc som tilfredsstiller kattens behov for å klatre, kvesse klør, leke osv, samt ha tilfluktsplasser og gjemmesteder dit katten kan trekke seg tilbake for å få være i fred. Soveplasser skal være komfortable og tilpasset kattens behov for varme og mykt underlag.

Unngå å ha for mange katter samlet på små arealer (jfr FIFes oppdretts- og registreringsreglement med NRRs tillegg § 2.2.1).  Selv om de fleste katter verdsetter hverandres selskap, bør man unngå å ha for tette kattepopulasjoner da dette kan føre til stress og aggresjon, i tillegg til at faren for at sykdom skal oppstå øker.

Sette av tid til lek, kos og daglig samvær med katten.  Dette gjelder uansett om man bare har én katt eller flere.  Hver katt har rett til å få oppmerksomhet og kjærlighet fra sin eier.  Dette innebærer også at katteeier må vurdere hvor mange katter han/hun har kapasitet til å ta seg av før vedkommende går til anskaffelse av flere katter.

Tørrfôr bør stå framme hele døgnet, dersom ikke overvektsproblemer eller sykdom tilsier noe annet.  Katten spiser i gjennomsnitt 15-16 ganger i døgnet, og ofte foretrekker den å spise om natten.  Kattens fordøyelse er innstilt på denne småspisingen døgnet rundt.  De fleste katter tåler derfor dårlig å bli fôret bare én gang i døgnet.

Skåler med friskt vann bør plasseres flere steder i boligen.  Katten skal minimum drikke 9-10 ganger om dagen.  Den drikker små mengder vann om gangen.  Katter som bare får tørrfôr risikerer å få i seg for lite væske, noe som øker risikoen for sykdommer i urinveier og nyrer.  Det anbefales derfor å sette skåler med friskt vann strategisk plassert der hvor katten pleier å gå forbi.  Når katten passerer et slikt ”vannhull” pleier den å ta seg en slurk med vann, og på denne måten vil det være mindre risiko for at katten drikker for lite.

Kattedoen/e skal plasseres langt unna matplassen.  Har man flere enn 2-3 katter, kan det være fornuftig å anskaffe en ekstra dokasse.  Dokassene skal renses daglig.  Bruker man tradisjonell sand som ikke klumper seg, skal all sand skiftes ut daglig.  Bruker man sand som klumper seg, renser man ut klumper daglig og etterfyller med ren sand.  All klumpesand bør skiftes ut med ren sand jevnlig, der intervallene bestemmes av hvor mange katter man har.  Jo flere katter, desto hyppigere utskifting av all sand og skuring av dokassene.

 

Macy

Marie Christine og Macy