(N) Honeyheart's


INFORMASJON OM UTSTILLINGER OG TITLER

Alle katteraser har en egen rasestandard og maks poengsum på en katt er 100 poeng. Hellig Birma har sin egen standard.

Kattene kan samle sertifikat (vinne klassen på utstillingen) og etter hvert oppnås ulike titler. I tillegg kan det oppnås forskjellige "ærestitler".


Se komplett oversikt over alle katteraser på NRR sidene.

 Fertile katter  

 Poeng

 Klasse

 Certificates

 Kattunge 

 88 p

 12

 -

 Ungdyr

 88 p

 11

 -

 CH

 Champion

 93 p

 9

  3 CAC

 IC

 Internasjonal Champion

 95 p

 7

  3 CACIB

 GIC

 Grand Internasjonal Champion

 96 p

 5

  8 CAGCIB

 SC

 Supreme Champion

 97 p

 3

  11 CACS

 Heders Pris (HP)

 97p

 1

  -

 Kastrerte katter

 Poeng

 Klasse

 PR

 Premier

 93 p

 10

  3 CAP

 IP

 Internasjonal Premier

 95 p

 8

  3 CAPIB

 GIP

 Grand Internasjonal Premier

 96 p

 6

  8 CAGPIB

 SP

 Supreme Premier

 97 p

 4

  11 CAPS
  Heders Pris

 97p

 2

  -

Forklaringer 

 EX

88 poeng - Excellent 1. Høyest oppnåelige bedømmelse i kl. 11 og 12. Kan vinnes i alle klasser hvis det ikke gis sertifikat, unntatt klasse 1-2 hvor en katt alltid får HP (Heders Pris). Tallet etter bedømmelse EX viser den konkurranseplass katten har vunnet i klassen. EX1, EX2, EX3 osv.

 BIV

95 poeng - Best i Variant, for eksempel beste brunmaskete Hellig Birma

 NOM

97 poeng. Dommerens Beste.  Det vil si NOMINERT til deltagelse i panel. DB (Dommerens best) er det samme som NOM.

 BOX

Best i motsatt kjønn.  BOX er kategoriens nest beste katt i konkurransen. Beste katt i motsatt kjønn i forhold til totalvinner BIS.  BOX kåres bare blant voksne og kastrater. Ikke Norge brukes ikke denne tittelen lengere (opphørte 01.01.2007).

 BIS

Best In Show - Best i egen kategori.

 BOB

BOB eller BB er Best of the Best. Altså best av alle kategorier.

 Bsen

Beste senior. Katter som har fylt eller fyller 7 år i løpet av utstillingen, men ikke har fylt 10 år.

 Bvet

Beste veteran. Katter som har fylt eller fyller 10 år eller mer i løpet av utstillingen.

 JW Junior Winner. Minst 5 Best in Show (BIS) som kattunge og/eller ungdyr.

 SW

Scandinavian Winner - BIS på Skandinavisk Vinnerutstilling, føres inn i stamtavlen sammen med årstall.

 WW

World Winner - BIS på Verdensutstillingen, føres inn i stamtavlen sammen med årstall.

 DM

Distinguished Merit - føres opp bak kattens navn og oppnås av hunnkatter med minst 5 avkom som har oppnådd IC/IP og av hannkatter med minst 10 avkom som har oppnådd IC/IP.

 DVM  Distinguished Variety Merit. Minst 10 Best i varianty (BIV) som kattunge, ungdyr, voksen og/eller som kastrat i løpet av en periode på minst 2 år. Gjelder kun BIV oppnådd etter 01.01.2008.
 DSM  Distinguished Show Merit. Minst 10 Best in Show som voksen og/eller kastrat i løpet av en periode på minst 2 år.

 MG

76 poeng. Meget God. Alle klasser, unntatt klasse 1-2. Tall etter MG viser den konkurranseplass katten har vunnet i klassen. En katt som får MG plasseres etter andre som har fått Ex.

 G

61 poeng. God. Alle klasser, unntatt klasse 1-2. Tall etter bedømmelsen G viser den konkurranseplass katten har vunnet i klassen. En katt som får bedømmelsen G vil alltid plasseres etter katter som har fått MG.

 KIB

0 poeng. Kan ikke bedømmes (f.eks. pga aggresjon). 3 x KIB medfører utelukkelse fra utstillinger.

 KIF

0 poeng. Kan ikke fortsette.